luc

In Memoriam Luc Eeckhoudt

Het is helemaal onverwacht en met pijn in het hart dat we het overlijden vernemen van Luc Eeckhoudt, sedert
veel jaren de getrouwe verzorger van de tennisterreinen op KAVD Tennis en Padel. 

 

Hij was technisch zeer begaafd en vond voor alle problemen een oplossing. Bij het aanleggen van de terreinen in het begin van het seizoen was hij dikwijls beter op de hoogte van de te volgen werkwijze dan de aannemer zelf en hij aarzelde ook niet om hun te wijzen op wat ze volgens hem verkeerd deden. Zelfs de mensen van de technische dienst van de stad Dendermonde kwamen bij hem om raad vragen.

 

Luc was geen spraakzaam man en het onderhoud van de terreinen deed hij ‘s morgens in alle eenzaamheid. Hij was fier op zijn terreinen en hij wilde dat ze piekfijn in orde lagen.

Maar ‘s avonds kwam hij gaarne eens een pintje drinken in het clubhuis en dan praatte hij met veel enthousiasme over zijn geliefkoosd hobby: de duivensport. Daar kende hij alles van en hij was er ook zeer actief in. De club was op voorhand verwittigd dat gedurende het duivenseizoen er niet teveel op hem moest gerekend worden op zondagvoormiddag.

 

Luc was echt een persoonlijkheid waar men niet naast kon kijken en die altijd voor zijn gedacht uitkwam. Hij heeft altijd hard gewerkt om de tennisterreinen ieder jaar in een piekfijne staat aan de leden af te leveren en dit zo te houden tot het einde van het tennisseizoen. Hij heeft ook veel gedaan om de technische infrastructuur van de terreinen te verbeteren.

De club is hem daar dankbaar voor en zal hem altijd blijven gedenken als een bekwame en plichtsgetrouwe medewerker.